Pasáulio lietùvių sjunga, Pasaulio lietuvių kongreso (1935 08) įkurta organizacija. Veikė 1935–40 Kaune. Tikslas – tautinės ideologijos pagrindu suvienyti lietuvių išeivijos kultūrines ir ekonomines organizacijas. Užsienio valstybėse buvo numatyta steigti lietuvių žemės ūkio kolonijas, banką, telkti lietuvių išeivijos kapitalą Lietuvoje. Į sąjungos valdybą buvo išrinkti F. Kemėšis, K. Pakštas, L. Šimutis, R. Skipitis ir kiti. 1937–40 Kaune leido žurnalą Pasaulio lietuvis.