Pascalio dėsnis (Paskãlio dsnis), hidrostatikos dėsnis, apibūdinantis skystį veikiančio išorinio slėgio pasiskirstymą: nejudančio nespūdaus skysčio paviršių veikiantis išorinis slėgis perduodamas visomis kryptimis vienodai. Pascalio dėsniu naudojamasi technikoje (pvz. hidrauliniuose presuose, hidrauliniuose stabdžiuose, kai kuriuose vakuumetruose). Suformulavo 1653 B. Pascalis.