Pãšto valdýba, Lietuvos ryšių valdymo įstaiga, veikusi prie Lietuvos susisiekimo ministerijos 1918–1940. Jos vadovavimo sričiai buvo priskirta paštas, telegrafas ir telefono ryšiai, nuo 1927 – ir radijo stočių techninė priežiūra. Pašto valdyba, įkurta 1918 11 16, pirmiausia atidarė pašto įstaigas apskričių centruose, vėliau – ir mažesniuose miesteliuose. 1919 pradžioje veikė 18, metų pabaigoje – 93 pašto įstaigos (apskričių ir valsčių centruose) ir dvi agentūros kaimuose. Specialistams rengti 1937 Pašto valdyba pradėjo organizuoti dvejų metų telefono‑telegrafo kursus. 1937 veikė 260 pašto įstaigų, 425 pašto agentūros, 238 pašto punktai; persiųsta 23 041 668 vienetai vidaus korespondencijos (laiškų ir atvirukų), iš užsienio korespondencijos gauta 10 700 196, išsiųsta 4 505 422 vienetai. Tais pačiais metais telefono stočių buvo 521, jos turėjo 21 942 abonentus. Telegrafu persiųsta 163 043 telegramos. Radijo abonentų buvo 45 437. SSRS okupavus Lietuvą Pašto valdyba sovietinės valdžios panaikinta. Direktoriai: B. Tomaševičius, A. Sruoga, P. Stanaitis, V. Birutis, V. Pauliukonis.

2271