Pãsvalio apskrits, LSSR administracinis teritorinis vienetas, buvo Lietuvos šiaurėje. Centras – Pasvalys. Plotas 1233 km² (1947). Sudaryta 1947 10 iš Biržų apskrities Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino, Pasvalio, Vaškų valsčių ir Pasvalio bei Panevėžio apskričių Pumpėnų ir Pušaloto valsčių. 1949 buvo 1 apskrities pavaldumo miestas (Pasvalys), 6 miesteliai, 7 valsčiai, 64 apylinkės. 1950 04 pertvarkyta į Pasvalio rajoną, dalis teritorijos perduota Joniškėlio ir Linkuvos rajonams.