Pauli principas (Páulio prncipas), draudmo prncipas, tapačiųjų pusinio sukinio dalelių sistemoje kiekviena dalelė būna skirtingos kvantinės būsenos. Viename atome negali būti 2 elektronų, kurių kvantinių skaičių verčių rinkiniai būtų vienodi. Su Pauli principu susieta tapačių dalelių kvantinė statistika. Tapačiosioms pusinio sukinio dalelėms (fermionams) galioja Fermi ir Diraco kvantinė statistika, o sveiko sukinio dalelėms (bozonams) – Bose ir Einsteino statistika. Bozonams Pauli principas negalioja. Tapačiųjų Fermi dalelių sistemos būsenos funkcija turi būti antisimetrinė bet kurių dviejų dalelių sukeitimo vietomis atžvilgiu. Paili principas padeda paaiškinti atomų, molekulių, atomo branduolių, elementariųjų dalelių, kietojo kūno savybes. 1925 Pauli principą suformulavo W. E. Pauli, ja remdamasis 1927 paaiškino šarminių metalų paramagnetizmą. 1945 už Pauli principą W. E. Pauli gavo Nobelio fizikos premiją.

2601