„Pavasaris“, iliustruotas lietuvių katalikiškos jaunimo sąjungos Pavasaris žurnalas, leistas 1912–14, 1920–40 Kaune, 1918 Vilniuje. Ėjo du kartus per mėnesį, 1918, 1920 ir 1922 – mėnesinis. Rašė jaunimo auklėjimo, švietimo, socializacijos, pasaulėžiūros, religijos, filosofijos, estetikos, dorovės klausimais, spausdino grožinius kūrinius. Leido priedus Kalėdų svečias, Kalėdų viešnia, Laukų lelijos, Sveikatos keliai. 1936 žurnalas buvo suskaidytas į du leidinius Vyrų žygiai ir Liepsnos, o Pavasario pavadinimu laikinai ėjo žurnalas Jaunimo vadas. Bendradarbiavo J. Eretas, Lazdynų Pelėda, V. Mykolaitis-Putinas, S. Nėris, M. Reinys, J. Talmantas ir kiti. Redaktoriai: T. Kubilinskaitė (1912), U. Bruškaitė-Jauniškienė (1913–14), B. Stosiūnas (1918), F. Kapočius (1921–22), J. Grinius (1923–24), J. Keliuotis (1924–26), P. Razma (1927–29), J. Leimonas (1929–36) ir kiti.