Pãvištyčio kálnas, kalva Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, 2,5 km į rytus nuo Vištyčio ežero, prie sienos su Lenkija. Aukštis 282,43 m; vienas aukščiausių Vištyčio moreniniame masyve. Susidaręs iš gargždingų riedulingų ledyno pakraščio moreninių nuogulų. Priklauso Vištyčio regioniniam parkui. Į šiaurę nuo Pavištyčio kalno yra Pavištyčio kaimas.

2341