parko panorama Pavlovske

Pavlovsk (Pãvlovskas), 1918−44 Sluck, miestas Rusijoje, Leningrado srityje, į pietus nuo Sankt Peterburgo. 17 653 gyventojai (2018). Pro miestą eina Sankt Peterburgo−Vitebsko geležinkelis. 1777 įkurta Pavlovskojės gyvenvietė, buvo carų vasaros rezidencija. Miesto teisės ir dabartinis pavadinimas nuo 1796. Per SSRS–Vokietijos karą Pavlovskas buvo sugriautas, vėliau atstatytas.

Architektūra

paviljonas Draugystės šventovė Pavlovske (1782, architektas Ch. Cameronas)

Pavlovsko rūmų Graikiškoji salė (1789, architektas V. Brenna)

Klasicistinį ansamblį sudaro rūmai (pradėti 1782, architektai Ch. Cameronas, V. Brenna) ir parkas (1780–1828; 607 ha). Interjerus įrengė architektai Ch. Cameronas (Egipto vestibiulis, dekoratoriai I. Prokofjevas, G. Scotti, biliardo kambarys, valgomasis, visi 1786, Valstybinis vestibiulis, 1789), V. Brenna (salės – Itališkoji, Graikiškoji, Karo, visos 1789, skulptorius F. Strižkovas, dailininkas J. J. Mettenleiteris), G. A. D. Quarenghi (Piliastrų kambarys, 1800), A. Voronichinas (Gobelenų kambarys, 1804, jame – Don Kichoto serijos gobelenai, 1780, dailininkas P.‑F. Cozette’as), K. Rossi (biblioteka, 1824). Parką suplanavo ir jo statinius suprojektavo (paviljonai – Draugystės šventovė 1782, Apolono kolonada 1783, abiejų architektas Ch. Cameronas, Rožių, 1812, architektas A. Voronichinas, įvažiavimo vartai, 1826, architektas V. Brenna) rūmus ir jų interjerus projektavę architektai. Priešais rūmus – Petro I statula (1872, skulptorius G. Vitali). Per I pasaulinį karą ansamblis apgriautas, 1973 atstatytas (architektai N. Baranovas, A. Naumovas ir kiti). Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia (1784, architektas G. A. D. Quarenghi), Pavlovsko tvirtovė (1797, architektas V. Brenna), neorusiškojo stiliaus Nikolajaus Stebukladario soboras (1904, architektas A. von Gogenas), geležinkelio stotis (20 a. 6 dešimtmetis, architektas A. Levinsonas).

2271