„Pax Romana“ („Romos taika“), pasaulinė katalikų intelektualų federacijų organizacija. Būstinė Ženevoje. Kaip nevyriausybinė ir nevalstybinė katalikų organizacija veikia švietimo, mokslo, kultūros, meno, teisės, ekonomikos, socialinės pagalbos srityse. Vadovauja Direktorių centro komitetas ir Sekretoriatas. Kasmet šaukia nacionalinių federacijų delegatų suvažiavimus, leidžia įvairius leidinius, mėnesinį žurnalą Pax Romana.

1921 įkurta ir patvirtinta popiežiaus Benedikto XV, kaip katalikų studentų organizacija. 1947 reorganizuota ir išplėsta – prijungtos menininkų ir akademikų visuomenės sąjungos. 2010 jungė 63 federacijas iš 49 šalių.