Paželvių piliakalnis

Pažélvių pliakalnis, piliakalnis Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, Želvos seniūnijoje, apie 150 m į rytus nuo Paželvių kaimo, Želvos kairiajame krante. Įrengtas kalvoje. Aikštelė trapecinė 55 m ilgio, 20 m pločio rytiniame gale, 10 m pločio vakariniame gale. Vakarinės ir pietinės aikštelės kraštuose buvo 10 m pločio griovys, už jo supiltas 4 m pločio pylimas. Šiaurinis ir rytinis šlaitai statūs iki 20 m aukščio, pietinis ir vakarinis nuolaidūs iki 4 m aukščio. 1936 P. Tarasenka ištyrė 16 m2 plotą, rado iki 60 cm kultūrinį sluoksnį. Radiniai: žalvarinis apkalas, brūkšniuotosios keramikos dirbiniai, gyvūnų kaulai. 1963 rastas molinis Djakovo tipo (Djakovo kultūra) svarelis. Pietinėje–pietvakarinėje papėdėje yra 0,4 ha ploto papėdės gyvenvietė. Paželvių piliakalnis datuojamas 1 tūkstantmečio prieš Kristų antra puse–1 tūkstantmečio po Kristaus pradžia. Radiniai saugomi Vytauto Didžiojo karo muziejuje ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

1329