Pečiòros–Ìlyčiaus rezervãtas (Pečioro-Ilyčskij zapovednik) yra Rusijos Federacijoje, Komijoje, Šiaurės Uralo kalnų vakariniame šlaite ir priekalniuose, Pečioros aukštupio ir jos intako Ilyčiaus vandenskyroje. Plotas 7213 km2. Paviršius daugiausia kalvotas ir kalnuotas, vakarinė dalis yra Pečioros žemumoje.

Saugoma neliesti spygliuočių miškai (324 km2). Veisiasi briedžiai, rudieji lokiai, vilkai, šiauriniai elniai, erniai, sabalai, šermuonėliai, kiaunės, barsukai, bebrai, ūdros, peri tetervinai, kurtiniai, kurapkos ir kiti paukščiai.

Pečioros–Ilyčiaus rezervatas įkurtas 1930; nuo 1986 biosferos rezervatas. 1995 Komijos neliesti miškai (taiga ir Pečioros–Ilyčiaus rezervato miškai) įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo vertybių sąrašą.