Pečiòros žemumà (Pečiorskaja nizmennost) yra Rusijos Federacijoje, Komijoje ir Nencų autonominėje apygardoje, tarp Uralo kalnų, Timano kalvagūbrio ir Barentso jūros, abipus Pečioros upės. Plokščios pelkėtos lygumos susidariusios iš fliuvioglacialinio smėlio, limnoglacialinio molio, moreniniai kalvagūbriai ir kalvos – iš smėlingų ir žvirgždingų nuogulų; didžiausias aukštis 150–250 metrų. Pajūryje yra jūrinių terasų. Daug ežerų. Šiaurėje – tundros (Bolšezemelskajos, Malozemelskajos, Timano), pietuose – spygliuočiai miškai. Yra naftos telkinių, Pečioros anglių baseinas.