Petras Babickas

Babckas Petras 1903 05 12Laukminiškiai (Panevėžio vlsč.) 1991 08 27Rio de Žaneiras (2006 perlaidotas Kaune), lietuvių fotografas, žurnalistas, rašytojas. K. Babicko ir U. Babickaitės brolis. 1930 baigė Lietuvos universitetą. 1926–31 dirbo Kauno radiofone, buvo pirmasis Lietuvos radijo pranešėjas, programos vedėjas. Bendradarbiavo Vaire, Židinyje, Naujojoje Romuvoje, Trimite, Karyje, Skautų aide, 1933–34 redagavo žurnalą Foto mėgėjas, 1936–38 – žurnalą Mūsų Vilnius. Fotoreportažų lietuviškoje spaudoje vienas pirmųjų autorių. 1932 surengė pirmąją meninės fotografijos individualią parodą Kaune (daugiau kaip 300 kūrinių). 1933 su kitais įkūrė Lietuvos fotomėgėjų sąjungą. 1937 eksponavo savo fotografijas Paryžiaus pasaulinėje meno ir technikos parodoje (apdovanotas aukso medaliu). Sukūrė filmų apie M. Jankų, J. Šliūpą, A. Jakštą (Dambrauską), G. Petkevičaitę‑Bitę, generolą J. J. Bulotą. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1946 gyveno Rio de Žaneire, 1950–65 dirbo Lietuvos pasiuntinybėje sekretoriumi, Kultūros skyriaus vedėju, spaudos atašė. Išleido novelių rinkinį Vakar (1931), eilėraščių rinkinius Toli nuo tėvynės (1945), Eilėraščiai (1946), kelionių apybraižų, užsienio kalbomis – informacinių leidinių apie Lietuvą. Kūrinių turi Šiaulių Aušros muziejus.

2365