Petras Baublys

Baublỹs Petras 1914 05 23Lyda 1973 12 16(žuvo lėktuvo katastrofoje), Lietuvos gydytojas pediatras. A. Baublio tėvas. Med. m. kand. (1969). 1936 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1942–44 dirbdamas Kauno kūdikių namų direktoriumi gelbėjo nacių persekiojamų šeimų vaikus. Nuo 1944 dėstė Vilniaus universitete, 1944–54 Infekcinių ir vaikų ligų katedros vedėjas; docentas (1954). 1950–58 dar ir Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis pediatras. Vadovėlio Vaikų ligos (1962 21976) vienas autorių. Parašė knygų apie vaikų auginimą, jų priežiūrą: Motina ir vaikas (su J. Neniškiu, 1958), Vaikas auga (1965 21969), Mano vaikas (abi su L. Steponaitiene, išleista 1974). Buvo labai populiarus vaikų gydytojas. Apie jo gyvenimą V. Minius parašė knygą Ateik vėl, daktare (1984). Žuvo lėktuvo Tu‑124 katastrofoje prie Karačiarovo kaimo (Volokolamskio rj., Maskvos sritis).