Tupnas Petras (slap. Ąžuolas) 1911Braškiai (Parovėjos vlsč.) 1950 07 30Medžvalakiai (Biržų rj.), vienas antisovietinių partizanų Aukštaitijoje vadų. Leitenantas (1999, po mirties). 1940–41 ūkininkavo tėvo paliktame ūkyje. 1944 tapo partizanu. Nuo 1944 buvo Parovėjos apylinkėse ir kitur veikusio būrio, nuo 1945 07 – ir Biržų‑Vabalninko apylinių partizanų vadas. 1947 12 iš 6 partizaninių grupių, veikusių Biržų ir Pasvalio apylinkėse, įkūrė Dariaus ir Girėno apygardą ir jai vadovavo. Dalyvavo susirėmimuose su kareiviais ir stribais Biržų girioje prie Latvelių, Spalviškių miške, išlaisvinant kalinius iš Biržų kalėjimo. Patekęs į saugumo pasalą žuvo kartu su savo adjutantu J. Jurėnu partizanų rėmėjos O. Šepetytės sodyboje. Karys savanoris (1999, po mirties).

Ąžuolas

L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 8 Vilnius 2008.

1312