Park Robert Ezra (Robertas Ezra Párkas) 1864 02 14Harveyville (Pensilvanijos valstija) 1944 02 07Nashville, Jungtinių Amerikos Valstijų sociologas. Daktaras (1904). Čikagos mokyklos vienas įkūrėjų. Studijavo Mičigano, 1898–99 – psichologiją ir filosofiją Harvardo, 1899–1900 – filosofiją ir sociologiją Berlyno, 1900 – Strasbūro, 1900–04 – filosofiją Heidelbergo universitete. 1887–98 dirbo žurnalistu įvairiuose Jungtinių Amerikos Valstijų miestuose. 1904–05 dėstė filosofiją Harvardo, 1914–36 – sociologiją Čikagos (1915–30 Sociologijos ir antropologijos fakulteto vadovas), nuo 1936 – Fisko (Nashville’yje) universitete. 1905–14 dirbo Tuskgee institute (nuo 1985 Tuskgee universitetas; Alabamos valstija). 1925 Amerikos sociologų asociacijos prezidentas. Kovojo už juodaodžių teises. Tyrė imigrantų asimiliaciją, marginalumą. Teigė, kad žmonių lojalumas vienų kitiems primityviose visuomenėse yra tiesiogiai proporcingas jų baimėms ir neapykantai kitoms visuomenėms. Svarbiausi veikalai: vadovėlis Įvadas į sociologijos mokslą (Introduction to the Science of Sociology, su E. W. Burgessu, 1921), Miestas: siūlymai žmogiškosios prigimties miestietiškoje aplinkoje tyrimams (The City: Suggestions for the Study of Human Nature in the Urban Environment, su E. Burgessu ir R. D. McKenzie, 1925), Žmonių migracija ir marginalusis žmogus (Human Migration and the Marginal Man 1928), Rasių universitetas ir bendruomenė (The University and the Community of Races 1932), Rasių santykiai ir rasių problemos (Race Relations and the Race Problem 1939), Apybraižos apie sociologiją (Essays in Sociology, su kitais, 1940), Rasė ir kultūra (Race and Culture 1950), Žmonių bendruomenės: miestas ir žmogaus ekologija (Human Communities: the City and Human Ecology 1952), Visuomenės (Societies 1955), Apie socialinę kontrolę ir kolektyvinę elgseną (On Social Control and Collective Behavior 1967), Minia ir publika bei kitos apybraižos (The Crowd and the Public and Other Essays 1975).