de Arriaga Rodrigo (Rodrigas de Ariagà) 1592? 1667Praha, filosofas. Jėzuitas, F. Suárezo šalininkas.

Nuo 1625 dėstė jėzuitų administruojamame Prahos universitete.

R. de Arriaga veikale Filosofijos kursas (Cursus philosophicus 1632) apibūdino nominalizmą ir kriticizmą.

Veikalas buvo paplitęs Europos ir Lotynų Amerikos jėzuitų universitetuose ir kolegijose.

R. de Arriagos pažiūros buvo aiškinamos Vilniaus universitete ir Lietuvos jėzuitų kolegijose.

314