Pangãlas Teodoras (Theodōros Pangalos) 1878 01 11Salamino sala 1952 02 26Atėnai, Graikijos karo ir valstybės veikėjas. 1900 baigė Graikijos armijos karininkų akademiją. 1916 rėmė E. Venizelą, kovojantį su karaliumi Konstantinu I. Po I pasaulinio karo dalyvavo Graikijai nesėkmingoje kampanijoje prieš Turkiją (1921–22). 1922 parėmė N. Plastiro vadovaujamą valstybės perversmą ir tapo karo ministru. 1923 dar ir vyriausiasis kariuomenės vadas Trakijoje. Nepritarė 1923 Santarvės šalių ir Turkijos pasirašytai Lozanos sutarčiai, pagal kurią graikai turėjo išsikelti iš Turkijos, ir tarp dalies visuomenės tapo populiarus. 1925 06 organizavo sėkmingą valstybės perversmą, pasiskelbė ministru pirmininku, o 1926 01 – diktatoriumi. T. Pangalo bandymai reguliuoti valstybės finansus ir įstatymais nustatyti visuomenės dorovę buvo nesėkmingi. 1926 08 buvusių bendražygių karininkų buvo nuverstas, iš politikos pasitraukė ir visuomenės pasitikėjimo nebeatgavo. 1930–32 kalintas dėl nekilnojamojo turto aferos.