Tėvỹnės sjunga – Lietuvõs krikščiónys demokrãtai, 1993–2004 Tėvỹnės sjunga–Lietuvõs konservãtoriai, 2004–08 Tėvỹnės sjunga (konservãtoriai, poltiniai kalinia ir tremtinia, krikščióniškieji demokrãtai), Lietuvos dešinioji politinė partija. Įkurta 1993 05 01 kaip Sąjūdžio politinės veiklos tęsėja. Iki 2003 deklaravo konservatizmo, nuo 2003 – ir liberalizmo ideologiją. Pasisakė už stojimą į NATO ir Europos Sąjungą. Dabartinės Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų programos nuostatos – gilesnė Europos Sąjungos integracija, glaudi partnerystė su Lenkija, globali Lietuva, kultūrinis ir demografinis atvirumas. 2003 prie partijos prisijungė Lietuvos dešiniųjų sąjunga, 2004 – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2008 – Lietuvių tautininkų sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. 2011 nuo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų atsiskyrė Tautininkų sąjunga. Partijoje veikia 3 frakcijos: Lietuvos krikščionių demokratų bendrija, Politinių kalinių ir tremtinių frakcija, Tautininkų frakcija (pastaroji po Tautininkų sąjungos atsiskyrimo veikia nominaliai). 1996–2000 ir 2008–12 kartu su kitomis dešiniosiomis ir vidurio politinėmis jėgomis formavo valdančiąsias koalicijas ir vyriausybes, nuo 2012 pabaigos veikia opozicijoje. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose 1996 išrinkta 70 partijos atstovų, 2000 – 9, 2004 – 25, 2008 – 45, 2012 – 33, 2016 – 31. Savivaldybių tarybų rinkimuose partija 1995 gavo 428 mandatus, 1997 – 493, 2000 – 199, 2002 – 193, 2007 – 256, 2011 – 249, 2015 – 253 (tarp jų 11 merų), 2019 – 274 (tarp jų 11 merų). Į Europos Parlamentą 2004 ir 2014 išrinkta po 2 partijos atstovus, 2009 – 4, 2019 – 3. Turi 84 skyrius (3 iš jų veikia užsienyje: Jungtinėse Amerikos Valstijose, Didžiojoje Britanijoje ir Šveicarijoje), 14 171 narį (2019). Pirmininkai: 1993–2003 – V. Landsbergis, 2003–15 – A. Kubilius, nuo 2015 – G. Landsbergis.

1971

Lietuvos konservatoriai; Lietuvos krikščionys demokratai; TS-LKD