Tėvỹnės sjunga – Lietuvõs krikščiónys demokrãtai, 1993–2004 Tėvỹnės sjunga–Lietuvõs konservãtoriai, 2004–08 Tėvỹnės sjunga (konservãtoriai, poltiniai kalinia ir tremtinia, krikščióniškieji demokrãtai), Lietuvos dešinioji politinė partija.

Ideologija

Iki 2003 partija deklaravo konservatizmo, nuo 2003 – ir liberalizmo ideologiją. Pasisakė už Lietuvos stojimą į NATO ir Europos Sąjungą. Dabartinės Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų programos nuostatos – gilesnė Europos Sąjungos integracija, glaudi partnerystė su Lenkija, globali Lietuva, kultūrinis ir demografinis atvirumas.

Istorija

Įkurta 1993 05 01 kaip Sąjūdžio politinės veiklos tęsėja. 2003 prie partijos prisijungė Lietuvos dešiniųjų sąjunga, 2004 – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2008 – Lietuvių tautininkų sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. 2011 nuo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų atsiskyrė Tautininkų sąjunga.

1996–2000 ir 2008–12 kartu su kitomis dešiniosiomis ir vidurio politinėmis jėgomis formavo valdančiąsias koalicijas ir vyriausybes, nuo 2012 pabaigos veikia opozicijoje.

Dalyvavimas rinkimuose

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose 1996 išrinkta 70 partijos atstovų, 2000 – 9, 2004 – 25, 2008 – 45, 2012 – 33, 2016 – 31. Savivaldybių tarybų rinkimuose partija 1995 gavo 428 mandatus, 1997 – 493, 2000 – 199, 2002 – 193, 2007 – 256, 2011 – 249, 2015 – 253 (tarp jų 11 merų), 2019 – 274 (tarp jų 11 merų). Į Europos Parlamentą 2004 ir 2014 išrinkta po 2 partijos atstovus, 2009 – 4, 2019 – 3.

Struktūra ir vadovai

Partijoje veikia 3 frakcijos: Bendrija Lietuvos krikščionys demokratai, Politinių kalinių ir tremtinių frakcija, Tautininkų frakcija. Turi 81 skyrių (2 iš jų veikia užsienyje: Briuselyje ir Vašingtone), 13 957 narius (2020).

Partijos pirmininkai: 1993–2003 – V. Landsbergis, 2003–15 – A. Kubilius, nuo 2015 – G. Landsbergis.

1971

-Lietuvos konservatoriai; -Lietuvos krikščionys demokratai; -TS-LKD