Pârvan Vasile (Vasilė Pirvãnas) 1882 09 28Perchiu (Bacău apskr.) 1927 06 26Bukareštas, rumunų istorikas, kultūros filosofas, archeologas. Rumunijos mokslų akademijos narys (1913). Dr. (1909). Rumunų archeologijos mokyklos pradininkas. Bukarešte, Vokietijoje studijavo istoriją. Bukarešto universiteto profesorius. Įkūrė žurnalus Ephemeris Dacoromana, Diplomatarium Italicum, pradėjo leisti tęstinį leidinį Dacia. 1914–27 organizavo archeologines ekspedicijas Histria vietovėje. Veikaluose M. Aurelijus prieš Cezarį ir L. Aurelijus Komodas (M. Aurelius Versus Caesar şi L. Aurelius Commodus 1909), Epigrafinė pagalba dakų‑romėnų krikščionybės istorijai (Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco‑roman 1911), Tropaeum pilys (Cetatea Tropaeum 1912), Romėnų civilizacijos Dunojaus žiotyse aušra (Începuturile vieţii romane la gurile Dunării 1923), Getika. Dakijos priešistorė (Getica. O protoistorie a Daciei 1926), Dakija. Karpatų ir Dunojaus regionų senovinės civilizacijos (Dacia. Civilizaţiile antice din regiunile carpato‑danubiene 1928) nagrinėjo pirmykštės bendruomenės ir romėnų‑graikų civilizacijos istoriją. Istorinių filosofinių esė rinkiniuose Idėjos ir istorinės formos (Idei şi forme istorice 1920), Atsiminimai (Memoriale 1923) apibendrino neohegelizmo bei neokantizmo doktrinas, smerkė šovinizmą ir kosmopolitizmą. 1934 prie Rumunijos mokslų akademijos įkurtas jo vardo archeologijos institutas.

2587