Viktoras Dineika

Viktoras Dineika

V. Dineika. Pažo Heno vaidmuo (J. Żuławskio Ijolė 1922, režisierius K. Glinskis, dailininkas V. Didžiokas)

V. Dineika. Juokdario vaidmuo (W. Shakespeare’o Karalius Lyras 1937, režisierius K. Juršys, dailininkas M. Dobužinskis)

Dineikà Viktoras 1900 01 01Ryga 1968 09 25Vilnius, lietuvių teatro aktorius, režisierius. K. Dineikos brolis. 1916–18 lankė J. Vaičkaus dramos studiją Sankt Peterburge. 1918–21 vaidino Skrajojamajame J. Vaičkaus teatre Sankt Peterburge, Vilniuje, Kaune, nuo 1920 – Valstybės teatre (iki 1925 veikė kitais pavadinimais). Lietuvių meno kūrėjų draugijos Dramos sekcijos sekretorius (nuo 1920). 1924 su A. Vanagaičiu ir kitais subūrė estradinę grupę Dzimdzi drimdzi, 1924–26 su ja gastroliavo Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1944–49 Kauno dramos teatro vyriausiasis režisierius, vaidybos studijos vadovas. 1949–68 Lietuvos kino studijos dubliažo režisierius.

Svarbesni vaidmenys: Fabricijus (C. Goldoni Mirandolina 1924), Valeras (Molière’o Tartiufas 1926), Chlestakovas (N. Gogolio Revizorius 1933), Egiučikas, Juokdarys (W. Shakespeare’o Dvyliktoji naktis 1933, Karalius Lyras 1937); spektakliai: B. Lavreniovo Lūžis (1941, su B. Dauguviečiu ir S. Čaikausku), S. Kymantaitės-Čiurlionienės Didžioji mugė (1944), O. Goldsmitho Klaidų naktis (1946), C. Goldoni Žaismingas nuotykis (1948).

Dainavo operetėse. Parašė dramą Baltakė (1922), pjesių radijo teatrui.

Gedimino 4 laipsnio ordinas (1935).

3068