Viktoras Šinkariukas

V. Šinkariukas. Pontijaus Piloto vaidmuo (Golgota 1987, pagal Č. Aitmatovą, režisierius J. Vaitkus, dailininkas J. Arčikauskas, © LATGA, 2018)

Šinkariùkas Viktoras 1947 10 17Kaunas 2008 09 15Kaunas, lietuvių aktorius. Nuo 1966 vaidino Kauno dramos teatre (1967 baigė šio teatro Vaidybos studiją), 1994–96 dėstė prie teatro veikusioje Aukštesniojoje aktorinio meistriškumo mokykloje. 1974 baigė A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje (neakivaizdinį skyrių). Svarbesni vaidmenys: Dailininkas (J. Grušo Barbora Radvilaitė 1972), Klajūnas (E. Ignatavičiaus, J. Vaitkaus Svajonių piligrimas 1975), Aleksandras (M. Gorkio Paskutinieji 1978), Adolfas (A. Strindbergo Kreditoriai 1981), Filisas (T. Williamso Šauksmas 1983), Bolingbrokas (W. Shakespeare’o Ričardas II 1985), Bazarbajus, Pontijus Pilotas (Golgota 1987, pagal Č. Aitmatovą), Ezra Menonas (E. O’Neillo Gedulas tinka Elektrai 1999), Dornas (A. Čechovo Žuvėdra 2001), Piemuo (Sofoklio Oidipas karalius), Gudrutis Skalis (M. Carr Portija Koglen, abu 2002), Svidrigailovas (Nusikaltimas ir bausmė 2004, pagal F. Dostojevskį). Režisavo spektaklių (N. Koliados Ragatkė 1992, vaidino Ilją, T. Šinkariuko Kuvada 1994, R. W. Fassbinderio Laisvė Bremene 2000), sukūrė vaidmenų kino ir televizijos filmuose.

1706