Viktoras Vaidotas Palys

Palỹs Viktoras Vaidotas 1941 10 11Kaunas, lietuvių architektas. V. Palio sūnus, J. R. Palio brolis. Dr. (hum. m.; architektūros m. kand. 1979). Kanados karališkojo architektūros instituto narys (nuo 2000). 1964 baigė Kauno politechnikos institutą (architektūrą), 1985 – LSSR dailės institutą (dailės pedagogiką), nuo 1979 jame dėstė (nuo 1990 Vilniaus dailės akademija), 1985–89 Interjero katedros Kaune vedėjas, 1989–91 mokslo ir kūrybos prorektorius, 1991–98 Kauno dailės instituto rektorius; profesorius (1993). 1969–79 Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto Kaune vyriausiasis architektas. 1986–98 dar dėstė Vytauto Didžiojo universitete, Kauno technologijos universitete. Nuo 1998 gyvena Kanadoje (Toronto), kurį laiką dėstė Toronto universitete. Dirba bendrovėje Svedas Koyanagi Architects Inc. Lietuvoje parengė daugiau kaip 30 teritorijų planavimo projektų ir schemų kraštovaizdžio dalis (1969–79, su kitais). Suprojektavo poilsio kompleksų (Nakcižibis prie Lavyso ežero, Varėnos rj., 1972, Vandenė Kudirkos Naumiestyje, 1979), privačių gyvenamųjų namų Kaune (1971–92). Kanadoje pagal V. V. Palio projektus pastatyta: 15 mokyklų ir visuomeninių pastatų Ontario provincijoje: mokomasis greitosios pagalbos miestelis ir Šv. Tomo Akviniečio katalikų mokykla Oakville’yje, Prisikėlimo bažnyčios kompleksas, slaugos namai (abu Toronto), bendrovės Stresscrete administracinis pastatas ir Altono visuomeninis kompleksas Burlingtone, gaisrinės saugos stotis Fort Erie (visi su architektais A. Svedu, D. Duffie). Reiškiasi kaip dailininkas, dalyvauja parodose (Ispanijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Argentinoje, Kanadoje).

2271