Asẽvičius Vincas 1896 07 27Viščiakakaimis (Alvito vlsč.) 1942 03 06Kaunas, Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas leitenantas (1939).

1919 07 04 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1919 baigė Karo mokyklą, 1924 – Aukštuosius karininkų kursus. 1919 paskirtas į Pirmąjį atsargos batalioną, 1920 perkeltas į formuojamą šarvuočių būrį, vėliau paskirtas šarvuočio Šarūnas komendantu. 1924 perkeltas į Šarvuočių rinktinę. 1927 paskirtas tankų bataliono vadu, vėliau Šarvuočių rinktinės vadu. 1935 perkeltas į kariuomenės intendantūrą, 1936 į Priešlėktuvinės apsaugos rinktinę, paskirtas technikos skyriaus viršininku.

Vyčio Kryžiaus 5 laipsnio (1928), Gedimino 4 laipsnio (1931) ordinas.

1784