Kuzmckas Vincas 1936 12 10Šaukava (Ukmergės vlsč.) 1982 10 19Vilnius (palaidotas Pašilės kapinėse Ukmergėje), lietuvių literatūrologas. 1967 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). 1966–72 Vilniaus universiteto leidybinės redakcinės grupės redaktorius. 1972–76 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1976–81 žurnalo Pergalė redakcijoje. Daugiausiai tyrinėjo 19 a. lietuvių autorių kūrybą atsižvelgdamas į rašytojo asmenį, istorinę aplinką, biografinius kūrybos aspektus. Parašė veikalus: Juozas Gurauskis (1979), Antanas Vilkutaitis-Keturakis (1981), Kristijonas Donelaitis (išleista 1983), biografinę apybraižą Kazys Binkis (1977), straipsnių apie J. Anusavičių, V. Pietarį, A. Venclovą, A. J. Vištelį‑Višteliauską, V. Zajančkauską, S. Nėries ir A. Achmatovos kūrybos ryšius. Tyrinėjimams būdinga polemiškumas, hipotetinės idėjos, vaizdus, beletristiškai laisvas pasakojimas. Parengė V. Pietario (1973) ir Keturakio (1976) Rinktinius raštus, kūrinių rinktines – J. Gurauskio Rudens vėjas (1975), J. Anusavičiaus Viena pavasario diena (1980), V. Zajančkausko Tikrovės šypsenos (1981), G. Sauerweino darbų bibliografiją Jurgis Zauerveinas (su A. Šešelgiu, 1975).

1640