Vytautas Paltanavičius

Paltanãvičius Vytautas 1924 07 16Kruonis 1994 05 12Vilnius, lietuvių kompozitorius, muzikos redaktorius. 1939–43 mokėsi Ukmergės mokytojų seminarijoje, iš mokytojo E. Kiškio gavo muzikos žinių, pramoko smuikuoti, subūrė styginių kvartetą, sukūrė pirmuosius muzikos kūrinius. 1943–46 griežti smuiku mokėsi Vilniaus muzikos mokykloje, 1946–49 – Vilniaus konservatorijoje (J. Targonskio klasėje). 1954 baigė Lietuvos konservatoriją (A. Račiūno klasę). 1944–45 Strėvininkų pradžios mokyklos, 1945–46 Trakų mokytojų seminarijos mokytojas. 1947–50 laikraščio Pionierius skyriaus vedėjas, 1950–52 žurnalo Žvaigdždutė atsakingasis sekretorius. 1954–68 leidyklos Vaga Muzikos leidinių redakcijos vedėjas. 1969–73 LSSR profsąjungų meno saviveiklos namų vyresnysis metodininkas. 1973–75 Lietuvos aklųjų draugijos Centro valdybos kultūros skyriaus instruktorius. Kaip muzikos redaktorius redagavo reikšmingų kūrinių, tarp jų – Z. Slaviūno parengtą tritomį Sutartinės (1958–59), S. Paliulio rinkinį Lietuvių liaudies instrumentinė muzika (1959). Kūriniai: operos Kryžkelėje (G. Astrausko ir K. Šilgalio libretas, 1967, nauja redakcija 1975; 1967 SSRS scenos veikalų konkurso Maskvoje II premija), Jūros legenda (J. Glinskio libretas, 1983, nepastatyta), Dievų miškas (G. Astrausko ir J. Vaičiūnaitės libretas pagal B. Sruogos beletrizuotus atsiminimus, nebaigta), kantatos Mes už draugystę (1954, K. Kubilinsko ir E. Mieželaičio žodžiai), Neužgesint revoliucijos gaisro sparnuoto solistams, chorui ir simfoniniam orkestrui (1970, A. Jonyno žodžiai), Baladė apie Spalį solistui ir chorui (1972, V. Mykolaičio‑Putino žodžiai), simfonija (1958), simfoninės poemos Iškovotoji duona (1953, pagal E. Mieželaičio eilėraščio idėją), Palangos Juzė (1960), simfoninis paveikslas Į šventę (1977), simfoninė siuita Vilniaus akvarelės (1962), uvertiūra socialistinių valstybių kompozitorių kolektyvines kūrybos Draugystės siuitai (1973), koncertas violončelei ir simfoniniam orkestrui (1973), Daina styginių orkestrui (1976), sonata (1976), Keturi liaudies šokiai (1963), pjesių ciklas Saulės spindulėliai (1985) smuikui ir fortepijonui, rapsodija violončelei ir fortepijonui (1969), vokaliniai ciklai balsui ir fortepijonui Šiaurės jūra (1964, H. Heineʼs žodžiai), Beržai (1972, V. Mykolaičio‑Putino, V. Mozūriūno, J. Tysliavos žodžiai), Vasaros diena (1981, O. Baliukonytės žodžiai), Trys viduramžių baladės (1983, J. Strielkūno žodžiai), Anemonos (1984, S. Nėries žodžiai), Jums kalbu (1985, R. Vanago žodžiai), chorinis ciklas Po Lietuvos dangum (1984, A. Maldonio, Just. Marcinkevičiaus, E. Matuzevičiaus, E. Mieželaičio žodžiai), solo ir choro dainos, romansai, muzika dramos spektakliams, radijo vaidinimams. Užrašė ir harmonizavo lietuvių liaudies dainų. Kūriniai neoromantinės krypties, asociatyvūs, emocingi. Dažnai yra programinės muzikos žanrų, inspiruoti lietuvių literatūros kūrinių idėjų, siužetų, gamtos ir istorinio urbanistinio peizažo motyvų. Kūryboje ryšku sovietų ideologijos tematika. S. Šimkaus III (1964, 1984), I (1975) premija už dainas.

1352