Vytautas Paukštė

Vytautas Paukštė. Mažvydo vaidmuo (Just. Marcinkevičiaus Mažvydas 1976, režisierius P. Gaidys, dailininkas V. Kalinauskas, © LATGA, 2018; Benigna – M. Černiauskaitė‑Barauskienė)

Paũkštė Vytautas 1932 11 02Kaunas, lietuvių aktorius. R. Paukštytės tėvas. 1957 baigė Lietuvos konservatoriją. 1956–62 Kapsuko dramos teatro, nuo 1963 Klaipėdos dramos teatro aktorius. 1971–86 dėstė Klaipėdos konservatorijoje. Teatre sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų; svarbesni: Gykinas (Ragana 1960, pagal A. Čechovą), Teiresijas (Sofoklio Karalius Edipas 1966), Karfunkelis (I. Kočergos Laiko meistrai 1967), Mindaugas, Mažvydas (Just. Marcinkevičiaus Mindaugas 1969, Mažvydas 1976), Režisierius (V. Majakovskio Pirtis), Profesorius, Paslikas (K. Sajos Poliglotas, Abstinentas, abu 1970), Virėjas (B. Brechto Motušė Kuraž 1975, už visus LSSR valstybinė premija 1978), Satinas (M. Gorkio Dugne 1978), Napoleonas (F. Brucknerio Napoleonas Pirmasis 1985), Daukantas (K. Sajos Žemaičių piemuo 1988), Duonkepys (M. Pagnolio Duonkepio žmona 1997, Kristoforas 1998), Puntila (B. Brechto Ponas Puntila ir jo tarnas Matis), Ponas Sotanvilis (Ožys, abu 2001), Vordlis (Pikviko klubo užrašai 2002, pagal Ch. Dickensą), Tėvelis (M. von Mayenburgo Šaltas vaikas 2004), Lyras (W. Shakespeare’o Karalius Lyras 2006), Elgeta (A. Strindbergo Kelias į Damaską 2007), Hamletas (B. Janikašvili Mano Hamletas 2008, Auksinis scenos kryžius 2009), Senis, direktorius Humelis (A. Strindbergo Šmėklų sonata 2011), Senasis Ekdalis (H. Ibseno Laukinė antis), Benigsenas (A. Juozaičio Karalienė Luizė, abu 2015). Sukūrė daugiau kaip 70 vaidmenų kine; svarbesni: Cezaris (Ave, vita! 1969, režisierius A. Grikevičius), Vyskupas (Herkus Mantas 1972, režisierius M. Giedrys), Petersonas (Sulaužyta pasaga 1973, režisierius S. Aranovičius), Banys, Navikas (Velnio sėkla 1979, Arkliavagio duktė 1981, abiejų režisierius A. Puipa), Jakštaitis (Kelionė į rojų 1980, režisierius A. Žebriūnas), Tardytojas (Žibalo pardavėjo žmona 1989, režisierius A. Kaidanovskis). Vaidyba intelektuali, filosofiška, emocionali, temperamentinga, būdinga kontrastas tarp lyrizmo ir komizmo, raiškūs charakteriniai vaidmenys, taupios vaidybos priemonės, lakoniška forma derinama su vidine ekspresija. Gedimino ordino Riterio kryžius (1998). Lietuvos nepriklausomybės medalis (2000). Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija (2002). Lietuvos nacionalinė premija (2007). Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didysis kryžius (2012). Auksinė gervė (2017).

1706