Orlòvskis Zenonas 1871 11 08Nornidpol (Minsko gubernija) 1948 03 29Lodzė, Lietuvos ir Lenkijos gydytojas. Lenkijos mokslų ir menų akademijos narys korepondentas (1945). Med. dr. (1902). 1897 baigęs Peterburgo karo medicinos akademiją dirbo gydytoju Peterburge. 1898–99 Samarkande kovojo su maro epidemija. 1922–34 dėstė Vilniaus universitete; profesorius. 1924 Šv. Jokūbo ligoninėje įkūrė I vidaus ligų kliniką. 1923–27 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas, vėliau universiteto prorektorius. 1945 išvyko į Lenkiją. Dėstė Lodzės universitete.