Padlewski Zygmunt (Zygmuntas Padlèvskis) 1836 01 01Malyje Černiavcy (prie Berdyčivo) 1863 05 15Plockas, Lenkijos politikos veikėjas. 1859 baigė Sankt Peterburgo artilerijos akademiją. Priklausė Z. Sierakausko vadovaujamai slaptai karininkų grupei. 1861–62 gyveno užsienyje. Paryžiuje su kitais vadovavo Lenkijos jaunimo draugijai. Dėstė strategiją ir taktiką lenkų karinėje mokykloje Italijoje. 1862 sugrįžo į Lenkiją. Priklausė vadinamiesiems raudoniesiems, buvo Centrinio nacionalinio komiteto narys ir vienas 1863–64 sukilimo organizatorių. Po J. Dąbrowskio suėmimo (1862 08) paskirtas Varšuvos miesto viršininku. 1862 09 Londone derėjosi su A. Gercenu, 1862 11 Sankt Peterburge – su organizacijos Zemlia i volia vadovybe dėl rusų revoliucionierių dalyvavimo sukilime. Parengė strateginį sukilimo planą (nebuvo įgyvendintas). Sukilimui prasidėjus nuo 1863 01 Plocko vaivadijos karo vadovas. Patyrė keletą karo pralaimėjimų (nepasisekė užimti Plocko), 04 22 pateko į nelaisvę. Karo lauko teismo sprendimu sušaudytas.