artkelis (pranc. article < lot. articulus), skirts, tarnybinis žodis ar afiksas, vartojamas su daiktavardžiais ir žymintis jų apibrėžtumą ar neapibrėžtumą. Žymimasis artikelis paprastai rodo žinomą, iš panašių daiktų grupės išskiriamą daiktą, nežymimasis – neišskiriamą daiktą kaip tam tikros klasės atstovą. Artikelis dažniausiai atsiranda iš parodomųjų ar santykinių įvardžių, kaitomas giminėmis, linksniais, skaičiais, padeda nurodyti galūnių netekusių žodžių formų tarpusavio ryšius bei funkcijas sakinyje. Būdingas germanų, romanų, semitų ir daugeliui kitų kalbų. Lietuvių kalbos tarmėse (ypač trumpinančiose galūnes) t. p. yra artikelio užuomazgų.

2352