asimiliãcija, magmos evoliucijos procesas. Asimiliacijos metu magmoje lydosi ją supančios uolienos, dėl to keičiasi magmos sudėtis, kristalizacija ir iš jos susidarę mineralai, uolienos, rūdos.

2916