aszai (pranc. assises, angl. assizes – posėdžiai), feodalinėje Anglijoje ir Prancūzijoje senjoro šaukiami vasalų posėdžiai.