asmennės nuosavýbės téisė, asmens teisė savo nuožiūra ir interesais valdyti, naudotis bei disponuoti jam priklausančiu daiktu. Savininkas gali imtis bet kokių veiksmų, neprieštaraujančių įstatymams ir kitiems teisės aktams bei nepažeidžiančių kitų asmenų įstatymu saugomų teisių ir teisėtų interesų.

2787