asmenuõtė, veiksmažodžių asmenavimo tipas. Indoeuropiečių kalbose skiriami įvairūs asmenavimo tipai (tematinis, atematinis ir kiti). Lietuvių kalboje yra trys asmenuotės, nustatomos pagal esamojo laiko kamiengalio balsius. Pirmajai asmenuotei priskiriami veiksmažodžiai su esamojo laiko kamiengaliu (i)a (nẽša, dainúoja), antrajai – su i (tki, sdi), trečiajai – su o (rãšo, žno). Tõs pačiõs asmenuotės veiksmažodžių būtojo kartinio laiko formų kamienai gali būti skirtingi: vieni pirmosios asmenuotės veiksmažodžiai turi būtojo kartinio laiko kamiengalį o (reñka – riñko, gadna – gadno), kiti – ė (nẽša – nẽšė, vekia – vekė); t. p. įvairuoja ir trečiosios asmenuotės veiksmažodžių būtojo kartinio laiko kamienai (rãšo – rãšė, bjo – bijójo). Tiktai antrosios asmenuotės veiksmažodžių būtojo kartinio laiko formų kamienai yra vienodi (tki – tikjo – tikti, mýli – myljo – mylti).

2352