asmenýbės sociològija, sociologijos mokslo sritis, tirianti socialinių veiksnių bei sąlygų pokyčius, formuojančius asmenybę. Evoliucionuojant visuomenei kinta asmenybę formuojantys veiksniai, jų esmė, struktūra, todėl kinta ir asmenybės vertybinės orientacijos bei elgsena. Gausėjant veiksnių daugėja ir individo atrankinės reakcijos galimybių, tačiau asmenybės autentiškumo, individualizavimosi problema postmoderniojoje visuomenėje išlieka. Asmenybės sociologija susiformavo 19–20 amžių sandūroje. Įtakos turėjo atspindžio (G. H. Meadas, C. H. Cooley), socialinių vaidmenų (J. L. Moreno, T. Parsonsas), poreikių (A. H. Maslow), referentinės grupės, nuostatų, neobiheiviorizmo ir kitos teorijos.

2821