asociãcija (vid. a. lot. associatio – sujungimas), savanoriška valstybių arba įmonių, organizacijų, bendrovių, fizinių asmenų sąjunga, susivienijimas bendrai ūkinei, politinei, kultūrinei, mokslinei ar kitai veiklai plėtoti. Asociacijos kuriamos pagal šakinius, funkcinius ir teritorinius požymius. Asociacijos nariai išlaiko savo savarankiškumą ir nepriklausomybę, gali priklausyti ir kitoms asociacijoms.

627