aspèktas (lot. aspectus – žvilgsnis; išvaizda), atžvilgis, kuriuo nagrinėjamas koks nors dalykas, reiškinys, sąvoka.