aštriakuõlių ãptvaras, viduriniųjų amžių gynybinis įrenginys. Darytas iš ilgų, su nusmailinta viršūne rąstelių, kurie vienas prie kito vertikaliai arba nuožulniai buvo sukalami į žemę ir sutvirtinami skersiniais. Tai buvo priemonė apsisaugoti nuo priešų puolimo, papildomas kito gynybinio įrenginio pastiprinimas ar artilerijos ugniavietės priedanga.

aštriakuolių aptvaras prieš gynybinę sieną