astro… (gr. astron – žvaigždė), pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su kosmine erdve, dangaus kūnais (pavyzdžiui, astrofizika, astronomija).