astrofzika (astro… + fizika), astronomijos šaka, tirianti kosminių kūnų, jų sistemų ir terpės tarp jų fizikinę būseną, cheminę sudėtį, struktūrą ir juose vykstančius procesus bei Visatos evoliuciją. Astrofizika skirstoma į teorinę ir praktinę. Pagal tiriamus objektus skiriamos tokios pagrindinės teorinės astrofizikos šakos: Saulės, planetų, mažųjų Saulės sistemos kūnų, žvaigždžių, tarpžvaigždinės medžiagos ir galaktikų fizika, reliatyvistinė astrofizika bei kosmologija. Teorinės astrofizikos metodai remiasi žinomais gamtos dėsniais ir stebėjimų duomenimis; šiuo pagrindu kuriami reiškinių bei kosminių kūnų modeliai, atskleidžiantys jų fizikinę prigimtį bei evoliuciją. Pagal tyrimo metodus praktinė astrofizika skirstoma į astrofotometriją, astrospektroskopiją ir astropoliarimetriją. Pagrindinis praktinės astrofizikos tikslas – gauti kuo patikimesnius kosminių objektų stebėjimų duomenis naudojantis astronomijos prietaisais bei taikant modernius stebėjimų analizės metodus.

110