ãsurai (skr. asura), ankstyvojo Vedų laikotarpio Indijos mitologijoje dievavardis, taikytas aditjams, t. p. Agniui, Mitrai, Indrai. Asurai vėliau prarado savo pirminę reikšmę ir tapo dievų priešininkų – demonų ir titanų – pavadinimu. Vedų laikais asurų pagrindinis priešininkas buvo Indra, vėliau, klasikinio epo ir Puranų laikotarpiu, jį pakeitė Višnaus avataros Rama ir Krišna bei deivė Durga.

171