ãtmanas (skr. ātman – pats, savastis), hinduizmo filosofijoje pirmapradė ir esminė žmonių dvasinė prigimtis. Sąvoka etimologiškai kildinama iš sanskrito kalbos at – judinti ir an – kvėpuoti. Atmano samprata plėtota jau brahmanose, galutinai susiklostė upanišadose (apie 6–7 a. prieš Kristų). Advaita vedanta mokykla postuluoja atmano ir aukščiausios tikrovės (Brahmano) tapatumą.

171