atmosfèrinė dispèrsija, šviesos dispersija atmosferoje. Atmosferos poveikis panašus į stiklinės prizmės – mėlyni spinduliai, sklindantys atmosferoje, lūžta stipriau negu raudoni, todėl šviesos šaltinio vaizdas virsta spektru, kurio mėlynasis galas nukreiptas į zenitą. Didžiausias efektas stebimas ties horizontu – spektro ilgis apie 30″.