atmosfèrinė ekstnkcija, šviesulių spindesio susilpnėjimas ir spalvos pokytis dėl spindulių sugerties ir sklaidos atmosferoje. Ekstinkcija didėja nuo zenito artėjant prie horizonto; arčiau horizonto šviesuliai spindi silpniau ir atrodo raudonesni, nes stipriau sugeriami ir sklaidomi trumpesnio bangos ilgio spinduliai. Atmosferinė ekstinkcija priklauso nuo aukščio virš jūros lygio, aerozolių kiekio atmosferoje ir šviesos bangos ilgio. Vidutinė atmosferinė ekstinkcija matuojama zenite jūros lygyje.