atmosfèros elektrà, elektriniai reiškiniai ir vyksmai Žemės atmosferoje: elektrinio lauko ir srovės pokyčiai, elektros krūvių susidarymas ir kitimas, debesų ir kritulių elektriniai reiškiniai, elektros išlydžiai, jonizacija, jonų rekombinacija. Žemės potencialas yra neigiamas (krūvis apie –3·105 C), o suminis atmosferos krūvis teigiamas. Arti Žemės paviršiaus, kai oras giedras, elektrinio lauko stipris E vidutiniškai lygus 120–130 V/m ir kinta per parą bei per metus. Didėjant aukščiui elektrinio lauko stipris mažėja ir 10 km aukštyje neviršija kelių V/m. Tik arti Žemės paviršiaus, maišymosi sluoksnyje, kuriame kaupiasi aerozoliai, aukščiui didėjant E gali didėti. Virš šio sluoksnio aukščiui didėjant E mažėja pagal eksponentinį dėsnį. Debesų lašelių krūviai, kai lašeliai užšąla, atsiskiria: atskyla nedidelė lašelio dalis, turinti teigiamą krūvį; oras, kylantis aukštyn, neša mažas (dažniau teigiamas) lašų daleles, žemyn krinta susidarę lašai (dažniau neigiami). Todėl debesys veikia kaip galingi elektrostatiniai generatoriai ir keičia atmosferos elektrinį lauką. Perkūnijos debesyse elektrinio potencialo gradientas būna iki 105 V/m, dėl to atmosferoje tarp debesies dalių arba tarp debesies ir Žemės paviršiaus kyla elektros išlydis (žaibas). Veikiant radioaktyviajai spinduliuotei ar antriniams kosminiams spinduliams atsiranda teigiamų ir neigiamų jonų. Dėl difuzijos jie susiduria ir rekombinuoja. Atmosferoje jonizacijos ir rekombinacijos procesai vyksta nuolat. Jų dinaminė pusiausvyra lemia jonų kiekį atmosferoje. Žemutiniuose atmosferos sluoksniuose pagrindiniai krūvininkai yra lengvieji atmosferos jonai. Elektriniame lauke sunkesni jonai juda gerokai lėčiau, todėl daug lėčiau perneša elektros krūvius. Žemės elektrinio lauko veikiami teigiami jonai juda žemyn, neigiami – aukštyn. Jų judėjimas elektriniame lauke sukuria elektros srovę, jos tankis giedru oru apie (1–5)·10–12 A/m2. Visa Žemės elektros srovė tik 2000 A. Esant stipriam elektriniam laukui arti smailių Žemės objektų susidaro tylūs švytintieji elektros išlydžiai (vadinamos švento Elmo ugnys). Jonosferoje (daugiau kaip 80 km aukštyje) yra labai mažas oro tankis. Dėl palyginti didelio elektronų tankio jonosfera yra laidi elektrai. Žemės paviršius ir jonosfera yra lyg kondensatoriaus elektrodai. Manoma, kad elektrinį lauką tarp jų sukuria perkūnijos debesys.

1698