deviãcija (lot. deviatio – nukrypimas), laivo, lėktuvo, raketos nuokrypis nuo numatytos krypties dėl išorinių priežasčių.