devizà (pranc. devise), užsienio valiuta išreikšta mokamoji priemonė, naudojama tarptautiniams atsiskaitymams. Deviza gali būti įsakytinis vekselis, čekis, banko depozitas (indėlis), akredityvas, mokamasis pavedimas, užsienio vertybinis popierius. Devizos kokybė priklauso nuo galimybės ją iškeisti į tarptautiniams atsiskaitymams naudojamą valiutą (pavyzdžiui, eurą, Jungtinių Amerikos Valstijų dolerį). Devizos atsirado iš įsakytinių vekselių.

2687