devynmẽtė mokyklà, bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos pirmoji pakopa. Lietuvoje įvesta 1987 vietoj aštuonmetės mokyklos. Baigus devynmetę mokyklą ir išlaikius egzaminus buvo galima toliau mokytis bendrojo lavinimo mokykloje arba aukštesniojoje profesinės technikos mokykloje (technikume). Mokėsi 7–16 metų vaikai. 1997/1998 buvo 554 devynmetės mokyklos, 52 400 mokinių. 1998 reorganizuota į pagrindinę mokyklą.