diachrònija (dia… + gr. chronos – laikas), reiškinių chronologinė seka.