didžiavókiečiai (vok. Großdeutsche), 19 a. 2 pusės Vokietijos politinė srovė, kurios tikslas – taip suvienyti Vokietiją, kad jos vadovaujamoji jėga būtų Austrija. Ne taip kaip mažavokiečiai, kėlė idėją Šveicarijos pavyzdžiu įkurti visų Vokietijos valstybių federaciją. Šią koncepciją pirmą kartą iškėlė 1848 Frankfurto nacionaliniame susirinkime Pietų Vokietijos deputatai. 1866 įkūrus Šiaurės Vokietijos sąjungą, didžiavokiečiai reikalavo įkurti Pietų Vokietijos sąjungą. 1871 įkūrus Vokietijos imperiją, vadovaujamą Prūsijos, didžiavokiečių judėjimas neteko politinės reikšmės.